Training "Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen"


De training is ontwikkeld voor schoolteams om kennis en vaardigheden op te doen en te helpen effectief les te geven aan getraumatiseerde kinderen.

Deze training gaat over lesgeven aan die kinderen die in de klas onderpresteren, veel (negatieve) aandacht vragen of zich juist terugtrekken. Het zijn leerlingen die bezorgdheid, machteloosheid of irritatie kunnen oproepen.
School kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. De training biedt inzicht hoe traumasensitief lesgeven kan bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en biedt handvatten aan leerkrachten. Daarnaast toont de training dat een leerkracht een groot verschil kan maken in het leven van een getraumatiseerd kind, waarbij aandacht voor het eigen welzijn van een leerkracht een belangrijk onderdeel is.

Doelen van de training:
Het vergroten van kennis van trauma en de effecten daarvan, zodat:
- een leerkracht het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter herkent;
- een leerkracht het gedrag van getraumatiseerde kinderen beter begrijpt;
- een leerkracht beter met het gedrag van getraumatiseerde kinderen om kan gaan;
- een leerkracht een actievere rol kan spelen bij het herstel van getraumatiseerde kinderen;
- een leerkracht steun weet te zoeken en krijgt bij anderen en meer tevreden is over zijn werk;
- kinderen zich veiliger voelen en meer toekomen aan leren.

De training is ontwikkeld door Leony Coppens, klinisch psycholoog en mede-auteur van het boek “ Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen”. De training wordt zoveel mogelijk op maat aangeboden. Gedacht kan worden aan uitbreiding van de training met begeleidende intervisie van het schoolteam en/of supervisie-bijeenkomsten voor bijvoorbeeld leerkrachten.
U kunt hier vrijblijvend contact over opnemen.

Locatie

Incompany

Kosten

In overleg


Aanmelden

Meld je via onderstaand formulier aan voor de workshop: Training "Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen".

Site by Alsjeblaft!