Praktische zaken

Tarieven en Vergoeding


Geen doorverwijzing

Voor de therapie is geen doorverwijzing nodig van de huisarts.

Tarief 2019

Relatietherapie 110,- euro voor een sessie van 75 minuten
Individuele sessie 90,- euro voor een sessie van 60 minuten
Gezinscoaching 90,- euro voor een sessie van 60 minuten
Kindsessie 85,- euro voor een sessie van 50 minuten
Relatie APK 575,- euro voor 4 gezamenlijke sessies en 2 individuele sessies

Gemaakte afspraken dienen telefonisch (ook voicemail) minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht.

Vergoeding

De kindsessies en oudercoaching zijn erkend en geregistreerd en wordt door de meeste verzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. In een enkele geval geldt dat ook voor de relatietherapie.
Ik adviseer altijd om zelf contact op te nemen met de zorgverzekeraar om te toetsten of zij de sessies vergoeden. Dat kan zijn onder de noemer: alternatieve zorg, alternatieve behandelwijzen, psychosociale hulp of overige psychologische hulp.
 
Hoe vind ik de juiste zorgverzekering?
Tot 31 december van ieder jaar kun je voor het volgende jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar.
Er zijn verschillende sites die een vergelijking maken tussen zorgverzekeringen, zodat je kunt vaststellen welke zorgverzekeraar aansluit bij uw gewenste vergoedingen en premiekosten. Het loont soms de moeite om deze vergelijking te maken.

Vanuit een PBG (Persoons Gebonden Budget) kan ook begeleiding plaatsvinden die vergoed wordt.

Mocht jouw zorgverzekeraar de therapie niet vergoeden, dan kun je coulance aanvragen bij de zorgverzekeraar. Je kunt deze samen met mij invullen.

Verder is er nog de mogelijkheid om de therapie aan te voeren als bijzondere ziektekosten bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Lid van beroepsvereningen

Therapie bij MATTI is aangesloten bij beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en de RBCZ, een overkoepelende organisatie die beroepsoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (op HBO niveau) certificeert en registreert.

Belangrijke codes zijn:
AGB-code zorgverlener: 94-008200
AGB-code praktijk: 94-057062

VIT-registratienummer: 306.08.A
RBCZ registratienummer 103071R

Therapie bij MATTI is aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT). Hier is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) op van toepassing. Mocht er onverhoopt een klacht zijn en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een klachtenfunctionaris om tot een oplossing te komen. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Daarnaast ben ik ingeschreven in het Register Beroeps-beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), hierdoor is het tuchtrecht gewaarborgd.

PRIVACY-DOCUMENT
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar. • Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • de datum van de behandeling • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld psychosociale hulpverlening met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld • de kosten van het consult.

Site by Alsjeblaft!