Praktische zaken

Tarieven en Vergoeding


Geen doorverwijzing

Voor de therapie is geen doorverwijzing nodig van de huisarts.

Tarief 2023

Relatietherapie
€132,- incl 21% btw

Individuele sessie
€ 105,- btw vrij

Gezinscoaching
€ 105,- btw vrij

Kindsessie
€ 100,- btw vrij

Relatie APK
€679,- euro voor 4 gezamenlijke sessies en 2 individuele sessies

Gemaakte afspraken dienen telefonisch (ook voicemail) minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht.

Vergoeding

Vele ziektekostenverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) behandelingen integratieve kindertherapie, psychotherapie en oudercoaching. In een enkele geval geldt dat ook voor de relatietherapie.
Geadviseerd wordt om altijd om zelf contact op te nemen met de zorgverzekeraar om te toetsten of zij de sessies vergoeden. Dat kan zijn onder de noemer: alternatieve zorg, alternatieve behandelwijzen, psychosociale hulp of overige psychologische hulp.
 
Hoe vind ik de juiste zorgverzekering?

Ieder pakket aanvullende verzekering is anders en heeft eigen regels voor wat betreft het totaal bedrag aan vergoedingen per jaar en het maximaal bedrag dat vergoed wordt per consult. Kijk voor aanvullende informatie op het vergoedingenoverzicht voor psychotherapie en psychosociale hulp op https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychotherapie

Tot 31 december van ieder jaar kun je voor het volgende jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Vanuit een PBG (Persoons Gebonden Budget) kan ook begeleiding plaatsvinden die vergoed wordt.

Mocht jouw zorgverzekeraar de therapie niet vergoeden, dan kun je coulance aanvragen bij de zorgverzekeraar. Je kunt deze samen met mij invullen.

Verder is er nog de mogelijkheid om de therapie aan te voeren als bijzondere ziektekosten bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Lid van beroepsvereningen

Therapie bij MATTI is aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT). Hier is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) op van toepassing. Mocht er onverhoopt een klacht zijn en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een klachtenfunctionaris om tot een oplossing te komen. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Daarnaast ben ik ingeschreven in het HBO Register Beroeps-beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), hierdoor is het tuchtrecht gewaarborgd.

PRIVACY-DOCUMENT
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over mogelijke de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij: • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens, • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota eventueel kan declareren bij uw zorgverzekeraar. • Uw naam, adres en woonplaats • uw geboortedatum • de datum van de behandeling • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld psychosociale hulpverlening met daarbij de prestatiecode zoals zorgverzekeraars deze hebben opgesteld • de kosten van het consult.

Inschrijving Kamer van Koophandel

therapie bij MATTI staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451115

Site by Alsjeblaft!