Kindertherapie 4 – 12 jaar

Integratieve Kindertherapie gaat op zoek naar wat het kind nodig heeft om beter met het probleem om te kunnen gaan.


Iedereen die te maken heeft met het opvoeden/begeleiden van kinderen, wenst dat een kind kan opgroeien in een zorgeloze, harmonieuze en veilige omgeving. Door allerlei factoren blijkt dit helaas niet altijd mogelijk. Het kind kan last krijgen van problemen, waardoor het uit balans dreigt te raken en geremd kan worden in zijn ontwikkeling. De oorzaak van een probleem kan vanuit het kind zelf ontstaan of vanuit de omgeving, of vanuit allebei. Binnen de kindertherapie ga ik samen met het kind op zoek naar wat het kind nodig heeft om beter met het probleem om te kunnen gaan. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteiten en sterke eigenschappen van het kind met als doel het kind in zijn kracht te zetten. Als therapeut ga ik niet uit van een specifiek behandelmodel, maar kijkt naar dat wat het kind nodig heeft om het probleem op te kunnen lossen of om er anders mee om te gaan. Dit alles vanuit de visie dat de mens een zelfhelend vermogen heeft. Belangrijk hierbij is hoe het kind met het probleem omgaat, en hoe het kind denkt, voelt en doet

Rosa: “sinds de scheiding van papa en mama ben ik zo snel boos”

De klacht van het kind wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken, zoals:

 • hoe veerkrachtig is het kind
 • kan het kind voor zichzelf opkomen
 • hoe communiceert het kind
 • is er sprake van aangeleerd gedrag
 • zijn er traumatische gebeurtenissen

Thom: “kinderen uit mijn klas willen niet met mij spelen, omdat ze mij zo druk vinden. Ik wil geen ruzie meer hebben, ik wil dat ze me leuk vinden”

Het snel opsporen en aanpakken van de oorzaak is kenmerkend voor effectieve kortdurende therapie. Juist bij kinderen is dit zo belangrijk, omdat de verschillende levensfasen elkaar snel opvolgen.

Het aantal sessies is per kind verschillend. In het algemeen zullen 5 tot 15 sessies voldoende zijn. De therapie is opgebouwd uit vier fasen, te weten de intake-fase, de onderzoeks- en diagnosefase, de behandelfase en tot slot de afrondingfase.
In de therapie maak ik gebruik van allerlei speelmateriaal. In het spel van kinderen wordt het denken, doen en voelen goed zichtbaar.

De therapie is voor

 • kinderen die gepest worden
 • kinderen met faalangst
 • kinderen die bang zijn
 • kinderen die verdrietig zijn
 • kinderen met slaapproblemen
 • kinderen die vaak ruzie hebben
 • kinderen die boos zijn
 • kinderen met gedragsproblemen
 • kinderen met buik-of hoofdpijn
 • kinderen die niet hun plekje kunnen vinden, thuis of op school
 • kinderen die op zoek zijn naar hun identiteit

De therapie is voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.

De grondgedachte van de therapie is dat het kind uiteindelijk zelf (bewust of onbewust) weet wat het nodig heeft om tot een oplossing te komen. Voor ieder kind zal dit weer anders zijn, want ieder kind is uniek. Het kind staat dan ook altijd centraal binnen de therapie.

Site by Alsjeblaft!