EMDR


Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Deze ervaringen kunnen leiden tot psychische klachten die niet vanzelf overgaan. EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende of krenkende ervaring. Dit kunnen herinneringen zijn aan de nare gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.
EMDR is effectief bij post traumatische stresstoornissen (PTSS) en andere traumagerelateerde angstklachten, maar ook bij uiteenlopende andere psychische klachten (faalangst, spanningen, somberheid en burn-out) als deze zijn ontstaan als gevolg van nare ervaringen.

EMDR bestaat uit een aantal handelingen die de herinneringen aan deze ervaringen verwerken. De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens en vervolgens wordt het verwerkingsproces opgestart. De cliënt neemt de nare herinnering in gedachten. Dan maakt de therapeut gedurende ongeveer 20 seconden met haar vingers horizontale bewegingen. De cliënt volgt met zijn ogen deze bewegingen. Vervolgens neemt de cliënt een rustige ademteug en meldt wat hij ervaart. Dan laat de therapeut de cliënt weer oogbewegingen maken. Zo verwerkt de cliënt allerlei aspecten van de herinnering. De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.

EMDR is een kortdurende therapievorm. Hoeveel sessies nodig zijn om een gewenst effect te bereiken is echter per persoon en per situatie verschillend.

Klachten
Je kunt verschillende klachten hebben na het meemaken van een schokkende gebeurtenis. Denk aan:

nare herinneringen aan de gebeurtenis
herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
sneller geïrriteerd/kort lontje
schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
somberheid
concentratieproblemen
onverklaarbare lichamelijke klachten
slaapproblemen
angsten, paniek, je zorgen maken, onrust
stress, verhoogde alertheid/waakzaamheid

Site by Alsjeblaft!