Gezinscoaching

Gezinscoaching is gericht op gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, waarbij de ouders problemen ervaren met de opvoeding


Bij gezinscoaching staat het gezin als systeem centraal. Als gezinscoach onderzoek ik hoe de gezinsleden op elkaar reageren en hoe daardoor de problemen veroorzaakt en in stand gehouden worden. Samen kijken we naar ieders aandeel aan de ontstane situatie. Dit gebeurd zowel met het gezin samen als individueel. Waar liggen de knelpunten, wat zijn jullie wensen en jullie mogelijkheden? Met als uiteindelijk doel de vastgelopen situatie tot ieders tevredenheid weer in beweging te brengen en de harmonie weer terug te krijgen.

Gezinnen waarin verschillende problemen bij één of meerdere kinderen spelen, kunnen door mij worden ondersteund en begeleid. Mijn achtergrond als kindertherapeut sluit hier goed bij aan. Ouders en kinderen profiteren dus beiden van de begeleiding.

Er zijn verschillende situaties te noemen waarin je de hulp van een gezinscoach inroept, of je nu een co-ouder bent, een alleenstaande ouder, een traditioneel gezin vormt of een samengesteld gezin.

- wanneer er conflicten zijn in de gezinssituatie
- wanneer er zorgen zijn over je kind(eren)
- wanneer je vastloopt in de opvoedingssituatie
- wanneer je er met elkaar niet uitkomt
- wanneer je als ouder overbelast bent geraakt en daardoor de situatie niet meer aankunt
- wanneer er zich een crisissituatie voordoet

Site by Alsjeblaft!