Psychotherapie en coaching

Holistische integratieve vorm van psychotherapie en coaching. Kijkend naar de mens als geheel.


Integratieve vorm van psychotherapie betekent simpelweg dat ik als therapeut technieken en interventies vanuit verschillende therapievormen toepas binnen het therapieproces. De begeleiding van verandering bekijk ik daarom vanuit verschillende invalshoeken.
Ik vanuit een holistische visie, kijkend naar de mens als geheel. Want, volgens de holistische visie zijn wij als mens een eenheid: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Site by Alsjeblaft!